wat de sp wil

Oss wil bij de top 3 van duurzame gemeenten horen. Een prachtige ambitie! De Osse SP wil daarom dat de gemeente twee windmolens zelf ontwikkelt en de volledige opbrengst in een duurzaamheidsfonds stort om daarmee meer duurzaamheidsprojecten op poten te zetten.

Inkomsten? voor de gemeenschap!

We hebben aan de gemeente cijfers gevraagd over zelf ontwikkelen. Volgens een snelle berekening ligt de winst rond de €135.000 per molen. Voor twee molens is dat €270.000 per jaar. Dit geld kan rechtstreeks in het duurzaamheidsfonds. Wind waait winst!

Windmolens gaan 15 jaar mee. Ten opzichte van het plan van B&W levert zelf ontwikkelen 2,7 miljoen euro extra op voor de Osse samenleving. Geen 1,35 miljoen, maar 4,05 miljoen euro. Dat is drie keer zoveel!

Waarom wil de sp dit?

De SP vindt het belangrijk dat er draagvlak is voor windmolens. Als Ossenaren tegen windmolens aan kijken, vinden we het logisch dat Ossenaren de vruchten van de windmolens plukken en niet een commerciële ontwikkelaar die toevallig langs komt.

Wanneer Oss zelf ontwikkelt, hebben we alle zeggenschap over de richting die we met duurzaam Oss op willen en de opbrengst van de windmolens storten we in een duurzaamheidsfonds. We bepalen democratisch waar we dit precies aan besteden.

een duurzaamheidsfonds?

Een duurzaamheidsfonds is een spaarpot waaruit je allerlei initiatieven kunt betalen die met duurzaamheid te maken hebben, denk aan subsidie van zonnepannelen, isolatie van woningen en het geven van informatie over energiebesparing. Met de opbrengsten van de windmolens vul je het duurzaamheidsfonds. Met het plan van de SP gaat er veel meer geld naar het duurzaamheidsfonds.

Kan dit allemaal wel?

Het korte antwoord? Ja. In Duitsland zijn inmiddels 284 energiebedrijven in collectieve handen. Uit onderzoek van de University of Greenwich blijkt bovendien dat energiebedrijven in overheidshanden zich meer richten op duurzame energie en de bedrijfsvoering democratischer en transparanter is, en dat er een positief effect op de lokale economie is.

Onze volledige visie en argumentatie is hier te downloaden.